Missioon, visioon, väärtused

Missioon

Tõstame inimeste elukvaliteeti ja turvalisust ehitades ja hooldades insener-tehnilisi rajatisi.

Visioon

Kestvad, säästlikud ja nutikad lahendused.

Väärtused

Oleme VASTUTUSTUNDLIKUD:

 • Täidame oma lubadused
 • Hoolime keskkonnast, klientidest, kolleegidest ja iseendast
 • Käitume eetiliselt
 • Tunnistame enda vigu ja õpime nendest

Oleme TULEMUSLIKUD:

 • Planeerime aega ja juhime ennast
 • Teeme töö korrektselt kohe esimesel korral
 • Rakendame kasulikke ja ühiste eesmärkidega arvestavaid lahendusi
 • Koostöös suudame rohkem
 • Näeme suuremat pilti ja enda osa selles

Oleme ASJATUNDLIKUD:

 • Valdame oma eriala
 • Arendame ennast pidevalt
 • Jagame oma teadmisi kolleegide ja klientidega
 • Oleme eeskujuks oma meeskonnale

Oleme LEIDLIKUD:

 • Otsime uusi võimalusi
 • Julgeme aktiivselt uusi lahendusi pakkuda
 • Lööme uute lahenduste aruteludel kaasa