Töö ja praktika

AS TREV-2 Grupp on Eesti juhtiv ehitusettevõte. Anname üle Eesti tööd umbes 360 inimesele. Meie tegevusvaldkonnad on:

 • teede, sildade ja raudteede ehitus ja hooldus
 • keskkonnaehitus
 • ehitusmaterjalide tootmine
 • geodeetilised mõõtmised
 • liikluskorraldusvahendite tootmine

Personalistrateegia

 • Väärtustame professionaalseid töötajaid, toetame kompetentside arendamist ja hariduse omandamist
 • Kohtleme oma töötajaid väärikalt ja õiglaselt
 • Kaasame töötajaid otsustusprotsessidesse

Lisaväärtused TREV-2 töötajale

 • Toetame töötajate spordiharrastusi, aitame kaasa spordivõistkondade loomisele. Meie töötajatel on oma võrkpalli- ja kaks keeglivõistkonda.
 • Tähistame kollektiivselt jõulupühi ja anname võimaluse jõulupuhkuseks.
 • Toetame isiklikke ja perekondlikke sündmusi rahaliselt ja anname täiendavaid puhkepäevi.
 • Tunnustame pikaajalisi töötajaid ja premeerime neid täiendavate puhkepäevadega.